Careyn Jeugdgezondheidszorg

Wat kan JGZ voor mij doen?

Elk kind, iedere jeugdige ontwikkelt zich anders in de verschillende leeftijdsfases.

Opvoeden en opgroeien zijn alledaagse bezigheden. Zo nu en dan komt u, als ouder/verzorger of jijzelf voor vragen te staan.  Dan kan er behoefte zijn aan informatie, advies, bevestiging, ondersteuning of eventueel verwijzing. 

Wij helpen graag!

Afbeelding

Wie werken er bij de JGZ?

Binnen de JGZ werken meerdere disciplines samen. U zult op verschillende momenten te maken krijgen met de jeugdarts, de jeugdverpleegkundige en de (team-)assistente JGZ of doktersassistente.