Welkom bij Careyn Jeugd en Gezin Breda

Created with Sketch. [Postcode]

Klik hier voor opgroei info

Created with Sketch.

Locaties Careyn Jeugd en Gezin

Bekijk de locaties waarop u ons kunt bezoeken.

Schoolgaand kind

Neem contact op met de afdeling Jeugdgezondheidszorg  van de GGD West-Brabant via  076 528 20 51 of stel uw vraag online.

Jeugdgezondheidszorg West Brabant

In Breda vindt intensieve samenwerking plaats met TWB en GGD West Brabant op het gebied van integrale jeugdgezondheidszorg. Op deze manier leveren wij een bijdrage aan het gezond en veilig opgroeien van alle jeugdigen in onze regio’s. Samen vormen wij de Jeugdgezondheidszorg West Brabant.

Nieuws

19/04/2019

PRIVACY APP JEUGD VOLLEDIG VERNIEUWD

De privacy App Jeugd voor jongeren en professionals in de jeugdhulp en jeugdbescherming is volledig
vernieuwd. De informatie is nu volledig aangepast aan de nieuwe Europese wetgeving rond privacy.

Opgroei info