Onze werkwijze

Chatten met de JGZ

Ouders met kinderen in de leeftijd van 0-5 jaar in Breda kunnen ook chatten met de JGZ!

Inloopspreekuren

Heeft u vragen over uw kind of wilt u uw kind een keer extra laten wegen? Zonder afspraak kunt u terecht op het inloopspreekuur.

Schoolgaand kind

In Breda wordt de zorg voor het schoolgaande kind uitgevoerd door de afdeling jeugdgezondheidszorg van de GGD West- Brabant.

Vaccinaties

Om ernstige ziekten te voorkomen en om ervoor te zorgen dat niemand ze meer krijgt, worden kinderen in Nederland gevaccineerd. Vaccinatie is onderdeel van het Rijksvaccinatieprogramma (RVP).

Digitaal Dossier

In het digitaal dossier jeugdgezondheidszorg staan gegevens over de gezondheid en de ontwikkeling van je kind.

Aanvullende producten

Borstvoeding en Lactatiespreekuur

Voor vragen over borstvoeding kunt u terecht bij uw jeugdverpleegkundige. Als er problemen zijn bij de borstvoeding kunt u gebruik maken van het lactatiespreekuur.

Interactieve Begeleiding

Interactieve begeleiding helpt ouders om op een positieve manier het contact met hun kind(eren) te verbeteren binnen maximaal zes contactmomenten.

Peuter Power

Kinderen van 2 tot en met 4 jaar die overgewicht hebben of obesitas en waarbij alle adviezen en begeleiding op het consultatiebureau onvoldoende geholpen hebben kunnen meedoen met Peuter Power.

VVE - Traject

VVE staat voor vroeg- en voorschoolse educatie. De jeugdgezondheidszorg werkt nauw samen met voor- en vroeg scholen in Breda.