VoorZorg en PréZorg

Voorzorg is een programma voor vrouwen tot 25 jaar (en hun partner) die zwanger zijn van hun eerste (levend geboren) kind en weinig of geen opleiding hebben genoten. Zij krijgen verpleegkundige ondersteuning bij hun zwangerschap en bij de verzorging en opvoeding van hun kind. Voorzorg bestaat uit een intensief programma van huisbezoeken door een ervaren Voorzorgverpleegkundige. De huisbezoeken beginnen in de zestiende week van de zwangerschap en gaan door tot het kind 2 jaar is. De frequentie ligt gemiddeld op twee huisbezoeken per maand, met verhoogde frequenties (wekelijks) in de eerste maand van het programma en tijdens de eerste zes weken na de geboorte. Gedurende de laatste vier maanden neemt het aantal huisbezoeken af met één keer per maand. De huisbezoeken duren 1 tot 1½ uur. Het programma is aanvullend op de zorg die de verloskundige, de kraamzorginstelling en de jeugdarts en jeugdverpleegkundige van  het consultatiebureau standaard bieden.

Pré-zorg
Pré-zorg is een programma voor zwangere vrouwen (en hun partner) die niet in aanmerking komen voor begeleiding en ondersteuning vanuit het programma Voorzorg maar wel behoefte hebben aan een steuntje in de rug. De ondersteuning vanuit Pré-zorg wordt geleverd door ervaren Voorzorgverpleegkundigen van Careyn. Pré-zorg start in de zwangerschap en gaat door tot twee maanden na de bevalling.  In de huisbezoeken komen onderwerpen aan bod die te maken hebben met zwangerschap, bevalling en de eerste periode als ouder.

Aanmelden Voorzorg en Pré-zorg kan via voorzorgbreda@careyn.nl