VVE - Traject

VVE staat voor vroeg- en voorschoolse educatie. De jeugdgezondheidszorg werkt nauw samen met voor- en vroeg scholen in Breda. Als uw kind in aanmerking komt voor het VVE - traject ontvangt u een aantal extra contactmomenten op/van het consultatiebureau en wordt uw kind aangemeld voor dit traject door de jeugdverpleegkundige.
Het VVE traject is belangrijk voor de ontwikkeling van het kind en zorgt voor een goede start op de basisschool. VVE  is gericht op extra taal- spraakaanbod en ouderbetrokkenheid.

Ook leren kinderen te spelen met andere kinderen en krijgt u als ouder ondersteuning en tips voor thuis. VVE vindt uw rol als ouder erg belangrijk. Daarom verwacht het VVE traject dat u deelneemt aan het gehele traject, waaronder: groepsconsult, dreumes spel thuis huisbezoeken, Spel aan huis, de ouderbijeenkomsten op de voorschool en de Voorleesexpres.

 

De toelatingseisen voor het VVE traject  worden jaarlijks vastgesteld door de gemeente Breda.