Geboortemelding via website

Via deze website is het mogelijk om een geboortemelding te doen.

Dit kan via het contactformulier. Belangrijk is om de volgende gegevens te vermelden:

Voorletters, voor- en achternaam kind:
Adres, postcode, woonplaats en telefoonnummer:
Geslacht kind:
Duur zwangerschap:
Geboortedatum en geboortetijdstip kind:
Geboortegewicht:
Soort bevalling:
Is hielprik al afgenomen?:
Dit is mijn ... kindje:
Bijzonderheden tijdens/na de bevalling:
Voeding (op dit moment):
Naam verloskundige of gynaecoloog:
Naam huisarts:
Naam kraamcentrum (indien van toepassing):
Adres waar het kind tussen dag 4 en 7 (geboortedag=dag 0) verblijft:

 

Relevant nieuws

01/03/2019

PRIVACY APP JEUGD VOLLEDIG VERNIEUWD

De privacy App Jeugd voor jongeren en professionals in de jeugdhulp en jeugdbescherming is volledig
vernieuwd. De informatie is nu volledig aangepast aan de nieuwe Europese wetgeving rond privacy.