Meer informatie over het Ouderportaal en DigiD

Maakt u nog geen gebruik van DigiD en inloggen mét smscode, vraagt u dit dan aan via www.digid.nl. Voor toegang tot het digitaal gezondheidsdossier van uw kind geldt het hoogste beveiligingsniveau. Drie werkdagen na het aanvragen ontvangt u een brief met activeringscode (dit is een eenmalige actie).
Een laagdrempelige uitleg over Digid vindt u hier

Hier kunt u direct naar het ouderportaal.

Veelgestelde vragen

 

Veelgestelde vragen

 • Wat is het ouderportaal?

  Het ouderportaal is een online, veilige, digitale omgeving waarin ouders/verzorgers in kunnen loggen in een deel van het dossier van hun kind(eren).
  Bekijk hier een korte impressie van het gebruik van het ouderportaal.

 • Waarom werkt JGZ met een ouderportaal?

  Om ouders/verzorgers de kans te bieden inzicht te krijgen in het dossier van hun kind(eren), vragen te stellen en zelf afspraken te maken/verzetten. Ouders/verzorgers hebben daardoor zelf de touwtjes in handen.

 • Wat kan ik allemaal met het ouderportaal?

  Het biedt verschillende mogelijkheden:

  • De groei van uw kind volgen via de groeicurve
  • De ontwikkeling van uw kind bekijken in het Van Wiechenschema
  • De digitale vragenlijst invullen die hoort bij een aantal consulten van schoolgaande kinderen
  • Advies op maat aan de hand van verschillende thema's
  • Overzicht van uw afspraken met de jeugdverpleegkundige of -arts
  • Een herinnering voor de volgende afspraak instellen
  • De afspraak verzetten van kinderen van 6 maanden tot 4 jaar
  • De inhoud van de volgende afspraak bekijken
  • De persoonlijke gegevens controleren en aanvullen, zoals telefoonnummer, e-mail, kinderdagverblijf/peuterspeelzaal/school en huisarts
 • Hoe kan ik inloggen op het ouderportaal?

  Om de veiligheid te waarborgen wordt voor het inloggen gebruik gemaakt van de DigiD-code met SMS verificatie.

  Maakt u nog geen gebruik van inloggen mét smscode, vraagt u dit dan aan via www.digid.nl. Voor toegang tot het digitaal gezondheidsdossier van uw kind geldt het hoogste beveiligingsniveau. Drie werkdagen na het aanvragen ontvangt u een brief met activeringscode (dit is een eenmalige actie).

  Een laagdrempelige uitleg over Digid vindt u hier

 • Het inloggen lukt niet, wat nu?

  Er kunnen verschillende oorzaken zijn:

  • Check of u Digi D heeft mét smsfunctie. Heeft u dit nog niet? Vraag het dan aan via www.digid.nl
  • Is uw kind jonger dan 12 jaar? Dossier van kinderen van 12 jaar en ouder zijn niet inzichtelijk in het ouderportaal
  • Heeft u ouderlijk gezag? Zo niet, dan kan u niet inloggen in het ouderportaal van het kind
  • Met welk BSN logt u in?  Met een BSN van de gezaghebbende ouder kan ingelogd worden. Niet met een BSN van het kind.
 • Hoe veilig is het gebruik van het ouderportaal?

  Het gebruik van het ouderportaal is volkomen veilig. Er wordt gebruik gemaakt van Digi D om in te loggen, om de veiligheid daarvan te waarborgen werken we daarnaast met de sms functie.  De toegang tot het digitaal gezondheidsdossier van uw kind valt daardoor onder  het hoogste beveiligingsniveau.

 • Kan ik de vragenlijst invullen op mijn smartphone of tablet?

  Ja dat kan.

 • Wat gebeurt er met mijn gegevens die ik in de vragenlijsten in heb gevuld?

  Deze gegevens worden verwerkt in het digitaal dossier van uw kind en daarmee worden de gegevens 15 jaar lang bewaard binnen de jeugdgezondheidszorgorganisatie. Als u de extra vragen ook heeft ingevuld, worden deze uitslagen anoniem doorgegeven aan DG&J voor onderzoek.

 • Waarom heb ik geen mail gehad over een gezondheidsonderzoek en andere ouders wel?

  Mogelijk heeft u eerder geen mailadres opgegeven of gebruikt u op dit moment een ander mailadres. U kunt zelf een mailadres toevoegen of veranderen in het ouderportaal. Daarnaast kunt u ook zelf gegevens wijzigen als huisarts, telefoonnummer, kinderdagverblijf/peuterspeelzaal/school.

 • Ik ben gescheiden, kan mijn ex partner ook in het ouderportaal? Kunnen we beiden een vragenlijst invullen?

  Om in te kunnen loggen in het ouderportaal, moet u ouderlijk gezag hebben. Als u beiden ouderlijk gezag heeft, moet u beiden in kunnen loggen in het ouderportaal van jullie kind(eren).

  Via het ouderportaal wordt één vragenlijst digitaal klaargezet die ingevuld dient te worden. Het is aan u als ouders om af te stemmen wie van u dat doet, of dat u dat samen doet. Het is niet mogelijk dat de andere ouder een papieren vragenlijst krijgt of beiden een papieren vragenlijst gaan invullen vanwege een scheiding. De uitslagenbrief bij screening groep 7 wordt naar het huisadres van het kind gestuurd, zoals dat bij het GBA staat ingeschreven of aan het kind meegegeven. Ouders zijn zelf verantwoordelijk om elkaar op de hoogte te houden van de gezondheid van hun kind.

  Wanneer er een wijziging in het ouderlijk gezag plaatsvindt, bent u als ouder zelf verantwoordelijk voor het op de hoogte brengen van de JGZ hierover.

  De gezagsverhouding kan door JGZ eventueel in het Centraal Gezagsregister worden nagegaan. In dat register wordt bijgehouden wie het ouderlijk gezag heeft over minderjarigen. Een verzoek tot inzage kan door JGZ bij elke rechtbank worden gedaan.